Učitel/-ka ve firemní dětské skupině

Firma BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. provozuje dětskou skupinu pro děti svých zaměstnanců. Maximální počet dětí ve skupině je 12, o něž se starají 2 pečující osoby. Pokud vás práce s dětmi naplňuje a těší, rádi se s vámi setkáme osobně a třeba budete právě vy tou/tím, koho hledáme.

Co od vás budeme čekat?

 • Naší představou je učitel/-ka zapálený/-á pro práci s dětmi, který/á je bude chtít neustále rozvíjet a pracovat s nimi, perfektní vztah k dětem je tedy podmínkou
 • Díky malému kolektivu má vyučující mnohem větší možnosti, jaký program pro děti připravit, očekáváme proaktivní přístup
 • Samozřejmostí bude uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dětí, výchova a vzdělání dětí zaměřené na získávání vědomostí, dovedností, hygienických a sociálních návyků
 • Budete vykonávat práci a úkoly související s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad dětmi, vedení evidence o pedagogické činnosti
 • Budete připravovat vzdělávací program a pravidelně trávit s dětmi čas venku

Jaká kritéria musíte splňovat?

 1. Střední odborné vzdělání s maturitou, které v případě nástupu doložíte maturitním vysvědčením
 2. Bezúhonnost, kterou v případě nástupu doložíte platným výpisem z rejstříku trestů
 3. Zdravotní způsobilost k výkonu práce péče o dítě, kterou v případě nástupu doložíte potvrzením od lékaře
 4. Odbornou způsobilost, přičemž musíte splňovat alespoň 1 z uvedených kritérií:
 • vzdělání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa podle zvláštního právního předpisu ( zákon č. 96/2004 Sb.)
 • vzdělání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 108/2006 Sb.)
 • vzdělání učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 563/2004 Sb.)
 • profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního předpisu (Zákon č. 179/2006 Sb.)
 • odborná způsobilost k výkonu lékaře (Zákon č. 95/2004 Sb.)
 • jiné kvalifikace, které jsou obsahově velmi blízké odborným způsobilostem vymezeným v předchozích bodech, jako je středoškolské vzdělání s pedagogickým, zdravotnickým nebo sociálním zaměřením ukončené maturitní zkouškou, nebo jako jsou kvalifikace k výkonu dalších profesí v pedagogické oblasti (např. kvalifikace pro speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, pedagoga volného času).

Co u nás můžete očekávat?

 • Příjemné prostředí školky, venkovní dětské hřiště přímo vedle budovy
 • Přátelský kolektiv a podporu ze strany vedení firmy
 • Hrubou mzdu 28 000,- Kč
 • Firemní benefity

Nabízíme širokou škálu benefitů

 • 5 týdnů dovolené
 • Firemní školka
 • Závodní stravování
 • Příspěvěk na dopravu
 • Náborový příspěvek pro vybrané pozice
 • Sleva na firemní výrobky
 • Jazykové a odborné kurzy

Máte zájem o tuto pozici?

Vybrat soubor