skip_main skip_menu

Vážení zákazníci, navštivte naši výprodejovou halu v Brumovicích. Více informací naleznete zde

Informační systém

 • rozvojlogo
 • eulogo2
 • eulogo

Cílem projektu je rozšíření a nadstavba stávajícího ekonomického vnitrofiremního informačního systému DIMENZE ++, který byl implementován v roce 2008  o nové moduly, které zefektivní vnitřní procesy výroby a také komunikaci se zákazníky. Rozšíření IS se bude týkat následujících oblastí:

a) Logistika 

 • Sledování a řízení výrobních a logistických toků
 • Strojový sběr a přenos dat o materiálech, polotovarech a výrobcích na všech dílnách a střediscích, automatické značení produktů při logistických procesech,
 • Strojový sběr a přenos dat o provedených operacích a přenos ve vztahu k výkonovým normám do mzdového systému,
 • Automatizace toku a kontroly dokladů (tvorba dodacích listů v návaznosti na strojové načítání čárových kódů výrobků, možnost zpětné kontroly),
 • Dispečink dopravy,

b) Docházkový, mzdový a monitorovací systém

 • dohled nad dodržováním bezpečnostních pokynů a bezpečností práce,
 • umožnění přechodu na nové systémy hodnocení zaměstnanců,
 • efektivní řízení fondu pracovní doby
 • přesnější a spravedlivější odměňování za odvedenou práci

c) E-shop

 • Platforma pro přímý prodej výrobků v prostředí eComerce, B2B apod. a podpora prodeje výrobků na regionální úrovni formou zajištění služeb pro obchodní partnery,

Součástí projektu je i pořízení nezbytného HW vybavení a infrastruktury v podobě síťového propojení výrobních prostor firmy, PC stanice, tiskárny čárových kódů, čtečky čárových kódů, terminály na hlášení operací, evidence docházky a pohybu osob a  jiných událostí, strojové sledování polotovarů mezi CNC technologiemi, optické a WIFI sítě, servery).