Příběhy našich postelí vytváříte již 30 let Vy.
Menu ico

Výrobní hala obráběcí dílny

Zahájení projektu:    03/2008
Zahájení realizace projektu: 08/2010
Dokončení projektu: předpoklad 10/2011
Projektant stavby: Stavební projekční kancelář Ing. Václav Cichra, ul. Nádražní 9,   Hustopeče
Dodavatel stavebního díla: STARKON, a.s., Úzká 1, Jihlava
Celkové náklady projektu: 117 136 888,- Kč

Předmětem projektu je provedení komplexní rekonstrukce a přístavby stávajících objektů v bývalém areálu JZD, který je využíván žadatelem pro výrobu nábytku. Předmětem rekonstrukce budou dvě bývalé výrobní haly JZD, které slouží v současné době žadateli jako sklady materiálu a výrobků. Nemovitosti jsou umístěné v zadní části výrobního areálu, která je nejvzdálenější od obytné zóny obce. Vzhledem k nedostatečné kapacitě výrobních prostor se žadatel rozhodl rekonstruovat stávající nemovitosti a provést jejich přístavbu za účelem vytvoření jednoho výrobního objektu, do kterého budou umístěny obráběcí a montážní dílny a zároveň významným způsobem zvýšena samotná kapacita výroby.

Realizací projektu budou zrekonstruovány nevhodně využívané nemovitosti v rámci stávajícího výrobního areálu žadatele a rozšířena výrobní plocha o 5 143 m2. Rozšíření výrobní plochy a kapacity celého výrobního závodu reaguje na rostoucí poptávku odběratelů po výrobcích žadatele, kterou již není schopen bez výraznějšího rozšíření výrobních prostor uspokojit. 

Projekt bude realizován ve třech navazujících etapách tak, aby mohla být v jednotlivých částech výrobní haly zahájena co nejdříve samotná výroba. Předmětem první etapy bude rekonstrukce stávající budovy skladu „P“ a provedení přístavby ve velikosti 600 m2, v druhé etapě bude realizována další část přístavby výrobní haly mezi stávajícími budovami a ve třetí etapě bude rekonstruována budova skladu „HV“.

 

Skrýt
panel >
< Otevřít
panel
Zavřít

Vyhledávání