Příběhy našich postelí vytváříte již 30 let Vy.
Menu ico

Optimalizace výroby

Zahájení projektu: 03/2011
Zahájení realizace projektu: předpoklad 06/2011
Dokončení projektu: předpoklad 04/2012
Poradenská společnost: STM, s.r.o., Černokostelecká 199, Říčany
Oponentura návrhu řešení: Mendelova univerzita Brno
Celkové náklady projektu: 490 000,- Kč

Cílem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti při výrobě čalouněného nábytku, snížení vysokého podílu namáhavé ruční práce, snížení fyzické zátěže dělníků čalounické výroby a zvýšení kvality čalouněných výrobků s ohledem na zdravotní nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí ve všech cyklech výrobku s využitím nových postupů, technologií a materiálů.

Tohoto cíle bude dosaženo navrženou inovací procesu výroby, samotného výrobku i organizací práce. Předložený projekt se zaměří na vyřešení následujících okruhů:

  • vývoj technologických uzlů se zaměřením na inovaci technologických postupů a organizace práce při výrobě čalouněného nábytku (manipulátory, obraceče, balící a navlékací uzle)
  • využití nových čalounických lepidel nové generace se zaměřením na jejich praktické využití pro inovaci produktu a procesu výroby

Výstupy projektu budou testovány a ověřovány na odborném pracovišti Mendelovy univerzity v Brně, se kterou žadatel dlouhodobě spolupracuje (garantem je Doc. Ing. Daniela Tesařová, vedoucí katedry nábytku).

Skrýt
panel >
< Otevřít
panel
Zavřít

Vyhledávání