Příběhy našich postelí vytváříte již 30 let Vy.
Menu ico

Informační systém

Zahájení projektu: 08/2010
Zahájení realizace projektu:   předpoklad 06/2011
Dokončení projektu: předpoklad 12/2012
Dodavatel stavebního díla: bude vyhlášeno výběrové řízení
Celkové náklady projektu: 12 000 000,- Kč

Cílem projektu je rozšíření a nadstavba stávajícího ekonomického vnitrofiremního informačního systému DIMENZE ++, který byl implementován v roce 2008  o nové moduly, které zefektivní vnitřní procesy výroby a také komunikaci se zákazníky. Rozšíření IS se bude týkat následujících oblastí:

a) Logistika 

  • Sledování a řízení výrobních a logistických toků
  • Strojový sběr a přenos dat o materiálech, polotovarech a výrobcích na všech dílnách a střediscích, automatické značení produktů při logistických procesech,
  • Strojový sběr a přenos dat o provedených operacích a přenos ve vztahu k výkonovým normám do mzdového systému,
  • Automatizace toku a kontroly dokladů (tvorba dodacích listů v návaznosti na strojové načítání čárových kódů výrobků, možnost zpětné kontroly),
  • Dispečink dopravy,

 

b) Docházkový, mzdový a monitorovací systém

  • dohled nad dodržováním bezpečnostních pokynů a bezpečností práce,
  • umožnění přechodu na nové systémy hodnocení zaměstnanců,
  • efektivní řízení fondu pracovní doby
  • přesnější a spravedlivější odměňování za odvedenou práci

 

c) E-shop

  • Platforma pro přímý prodej výrobků v prostředí eComerce, B2B apod. a podpora prodeje výrobků na regionální úrovni formou zajištění služeb pro obchodní partnery,

Součástí projektu je i pořízení nezbytného HW vybavení a infrastruktury v podobě síťového propojení výrobních prostor firmy, PC stanice, tiskárny čárových kódů, čtečky čárových kódů, terminály na hlášení operací, evidence docházky a pohybu osob a  jiných událostí, strojové sledování polotovarů mezi CNC technologiemi, optické a WIFI sítě, servery).

Skrýt
panel >
< Otevřít
panel
Zavřít

Vyhledávání