Příběhy našich postelí vytváříte již 30 let Vy.
Menu ico

Mise, vize, hodnoty

MISE

  • Firma BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. se i nadále bude zaměřovat na rozvoj a budování dlouhodobých vztahů se svými zákazníky, kterým se snaží poskytovat výrobky a služby dle jejich potřeb v nejvyšší možné kvalitě.
  • Prioritou jsou pro nás i vztahy s našimi zaměstnanci, neboť si uvědomujeme, že spokojení, kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem úspěchu celé firmy.
  • Snažíme se být odpovědnou firmou, pro kterou je trvale udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí podstatnou součástí.
  • Jsme společensky odpovědní. Dbáme na to, abychom pomáhali regionu, ve kterém naše firma působí, a proto v něm podporujeme řadu aktivit.


VIZE

  • Stát se první volbou všech zákazníků při výběru lehacího nábytku. Být společensky zodpovědnou, prosperující a rozvíjející se firmou s nejmodernějšími technologiemi.

 

HODNOTY

Orientace na zákazníka

  • Zákazníkům se snažíme naslouchat, porozumět a poskytnout jim komplexní řešení jejich požadavků.

Péče o zaměstnance

  • Naši zaměstnanci jsou pro nás tím nejdůležitějším, proto jim nabízíme takové podmínky, aby byli dlouhodobě spokojení. Chceme být skvělým místem pro práci, kde jsou lidé inspirováni tím, že jsou nejlepší, jak mohou být. Zvyšování jejich motivace, odborné kvalifikace, podpora týmové spolupráce a benefitní program jsou naše strategické cíle.  

Profesionalita

  • S našimi zákazníky, dodavateli a zaměstnanci jednáme vždy s úctou a respektem. Jednáme vždy v zájmu firmy, kterou vně i navenek reprezentujeme jako úspěšnou společnost.

Rozvoj

  • Věříme, že investice do nejmodernějších technologií zvýší vyspělost a kvalitu celé naší produkce. Sledování trendů a vlastní vývoj nám pomáhají udržet pozici předního výrobce lehacího nábytku.

Odpovědnost

  • Ochrana životního prostředí, pozice v regionu, vztah s druhými jsou pro nás velmi důležité. Snažíme se zvyšovat informovanost zaměstnanců o společenské odpovědnosti a chovat se tak, abychom firmu mohli označovat jako odpovědnou.  
Skrýt
panel >
< Otevřít
panel
Zavřít

Vyhledávání